Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Imprezy organizowane przez KMTM


Plan imprez w roku 2020

W przygotowaniu...


Informacje dodatkowe

Wszystkie imprezy będą rozpoczynać się w sposób umożliwiający wygodny dojazd do i powrót z Katowic.

Ramowe programy imprez ogólnodostępnych wraz z przewidywanym kosztem dostępne będą miesiąc przed daną imprezą. Szczegółowe informacje pojawią się dziesięć dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Dodatkowe informacje dostępne będą:

 • pocztą tradycyjną: KMTM, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów Batory
  (wymagana zaadresowana koperta zwrotna i znaczek)
 • pocztą elektroniczną: klub@kmtm.org.pl
 • telefonicznie: 605 543 432
 • w Internecie: http://www.kmtm.org.pl/

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy lub zmiany jej planu w przypadku małej liczby chętnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

Zapraszamy!


Regulamin imprez organizowanych przez KMTM Chorzów Batory

 1. Każdy z pasażerów jest obowiązany nabyć na przejazd stosowny bilet. Informacje o rodzaju obowiązującego biletu można uzyskać u osób upoważnionych przez organizatora.
 2. Podczas przejazdu zabronione jest:
  • palenie tytoniu,
  • picie alkoholu,
  • niestosowanie się do poleceń organizatorów.
  W razie niedotrzymania powyższych warunków organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestników, bez zwrotu kosztów.
 3. Uczestnicy imprezy biorący udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów zobowiązani są do:
  • wysiadania i wsiadania z i do pojazdu po jego zatrzymaniu i zasygnalizowaniu fotostopu,
  • nieprzeszkadzania innym uczestnikom w wykonywaniu zdjęć.
 4. Osoby biorące udział w wykonywaniu zdjęć podczas fotostopów, w miejscach normalnie niedostępnych dla pasażerów, biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
 5. Organizatorzy oraz służby nadzoru ruchu zastrzegają sobie prawo zmian w planie przejazdu z przyczyn technicznych.
 6. W razie rezygnacji z części przejazdu organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów.
© 1999-2023 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.